ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLIZZARO

AGM start-stop
70AH

Τιμή: 160€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLIZZARO

50AH 460EN

Τιμή: 65€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLIZZARO

60AH 540EN

Τιμή: 75€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLIZZARO

72AH 700EN

Τιμή: 95€

ΜΠΑΤΑΡΙΑ BLIZZARO

100AH 860EN

Τιμή: 120€