ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
SMF 40AH-360A
Διαστάσεις 187×128×200

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΞΙΑ SMF 45AH-370A
Διαστάσεις 236×128×200

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ SMF 45AH-370A
Διαστάσεις 187×139×220

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΔΕΞΙΑ SMF 60AH-480A
Διαστάσεις 230×168×200

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ SMF 70AH-540A
Διαστάσεις 260×168×200

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΙΑΠΩΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΡΗ SMF 95AH-720A
Διαστάσεις 301×172×200

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ FERGUSON
C31 ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΟΥΣ SMF 110AH-1000A
Διαστάσεις 330×172×212

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L1B SMF PREMIUM
50AH-450A
Διαστάσεις 207×175×175

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L2 SMF PREMIUM
55AH-480A
Διαστάσεις 244×175×190

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L2B SMF PREMIUM
60AH-510A
Διαστάσεις 244×175×175

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L2 SMF PREMIUM
60AH-540A
Διαστάσεις 244×175×190

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L3 SMF PREMIUM
74AH-680A
Διαστάσεις 279×175×190

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L4B SMF PREMIUM
80AH-680A
Διαστάσεις 300×175×175

ΜΠΑΤΑΡΙΑ DONGAH

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L5 SMF PREMIUM
100AH-850A
Διαστάσεις 348×175×190