ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΝΑΧ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L1 SMF TENAX PREMIUM
52AH-470A
Διαστάσεις 207×175×190

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΝΑΧ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L2 SMF TEXAX PREMIUM
60AH-540A
Διαστάσεις 244×175×190

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΝΑΧ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L2 SMF TEXAX PREMIUM
Αριστερή 60AH-540A
Διαστάσεις 244×175×190

ΤΕΝΑΧ-PREMIOUM-72AH-680A

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΝΑΧ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L3 ΤΕΝΑΧ PREMIUM
74AH-680A
Διαστασεις 279×175×175

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΤΕΝΑΧ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ L5 SMF TENAX PREMIUM
100AH-800A
Διαστάσεις 348×175×190